Stilarter

Treneren har en lang erfaring i Karate / Shito Ryu og Kinesiske styler Tai Chi og Baguazhang.